Shibu is such a beautiful dog! Watch how he reacts below!